نمایش دادن همه 2 نتیجه

پولیفت زنجیری و تیفور زنجیری 500 kg

یکی از ابزارآلات کابل کشی پولیفت های زنجیری می باشند که از آنها در صنایع مختلف استفاده می شود. از

پولیفت زنجیری و تیفور زنجیری 750 و 800 kg

پولیفت از ابزارآلات کابل کشی می باشد و وسیله ای است که عملکردی مشابه به جرثقیل دستی دارد اما مهم